MG Hải Phòng

Lô 15A, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Hotline:  0937808555

Email: huyennhung1407@gmail.com

Website: www.mghaiphong.com

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ