MG Hải Phòng

Số 189 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hotline:  0937808555

Email: huyennhung1407@gmail.com

Website: www.mghaiphong.com

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ