MG HS 1.5T Sport
 NÉT LỊCH LÃM ANH QUỐC
 Giá niêm yết:  788.000.000 VNĐ
 MG HS 1.5 TROPHY
 NÉT LỊCH LÃM ANH QUỐC
 Giá niêm yết:  888.000.000 VNĐ
 MG HS 2.0 TROPHY
 NÉT LỊCH LÃM ANH QUỐC
Giá niêm yết:  999.000.000 VNĐ
 MG ZS STD
 SUV NHỎ GỌN CHO GIA ĐÌNH VIỆT
 Giá niêm yết:  515.000.000 VNĐ
 MG ZS COM
 SUV NHỎ GỌN CHO GIA ĐÌNH VIỆT
 Giá niêm yết:  562.000.000 VNĐ
 MG ZS LUX
 SUV NHỎ GỌN CHO GIA ĐÌNH VIỆT
 Giá niêm yết:  639.000.000 VNĐ
chi tiết Liên hệ